199e samenzanguur

199e samenzanguur
Ver dwalen of spoor zoeken in 2016
ds. P. Vermaat
Pier de Jong, hoorn
Maurits Willemsen, trombone
Gerard Harbers, orgel
Leander van der Steen, piano