208e samenzanguur Renkum

208e samenzanguur
Thema: Volg gij mij!
Martien van der Zwan, orgel
Aart van Zetten, viool/fluit
Leander van der Steen, piano