230e samenzanguur

230e samenzanguur
Ds. J. Van Amstel, spreker
Martien van der Zwan, orgel
Henrieke Doornenbal, panfluit
Herwin Doornenbal, trompet
Leander van der Steen, piano