245e samenzanguur

245e samenzanguur
Ds. K. Hak, spreker
Leander van der Steen, piano
Petra Lukasse, fluit
Marnix Klooster, contrabas
Thema: Drinken uit de Bron