250e samenzanguur

250e samenzanguur
Thema: Woord en Daad rondom Zang en Spel
m.m.v. ds. J.M. Molenaar en Rina Molenaar
christelijk ensemble Parlando
ensemble Con Passione
o.l.v. Leander van der Steen
Martien van der Zwan, orgel/piano