Bachdag
Kleinkoor Kol Sjariem
o.l.v. Martien van der Zwan
Tjitske van Eckeveld, viool
Lisette van Duivenvoorde, viool
Aart van Zetten, altviool
Gerrieke van Dam, cello
Leander van der Steen, piano