8e kerstconcert

8e Kerstconcert
Cd presentatie en première 12-delige compositie:
Gods belofte wordt heerlijk vervuld
Verenigde Veluwse Koren
Ref. Zangver. Cantilene
JK Heman
Ars Musica Orkest
Kees Alers, fluit
Annejaap Soldaat, tenor
Martien van der Zwan, orgel
Jan Hendrik van Schothorst, vleugel
o.l.v. Leander van der Steen