Cantilene

Uitvoering van: Gods belofte wordt heerlijk vervuld
Verenigde Veluwse Koren
JK Heman
Ref. Zangvereniging Cantilene
Chr. Ensemble Parlando
Anne-Jaap Soldaat, tenor
Jan Hendrik van Schothorst, piano
Martien van der Zwan, orgel
o.l.v. Leander van der Steen