Cantilene

besloten optreden
Ref. Zangver. Cantilene
o.l.v. Leander van der Steen