CGK

Kerstnachtdienst
Kinderkoor o.l.v. Joanne van Amstel
Jongerenkoor o.l.v. Leander van der Steen
Tjitske van Eckeveld, viool
Joanne van Amstel, cello