Concert

De Lofstem
o.l.v. Leander van der Steen
Adrie-Jan de Korte, piano
Aart van Zetten, fluit
Rhodé op ’t Hof, viool