De Lofstem

GK de Lofstem
o.l.v. Leander van der Steen
Adrie-Jan de Korte, piano
Petra Lukasse, fluit
Aart van Zetten, viool