Kerstzang

Kerstzang Hierdense Koren
Samengesteld gemengd koor met GK Euodia
o.l.v. Leander van der Steen
Martien van der Zwan, orgel en piano