Openstelling Oude Kerk

Louis en Leander in de Oude Kerk
Het ruime hemelrond
Louis Fraanje, beeld en verteller
Henrieke Doornenbal, panfluit
Leander van der Steen, orgel