samenzanguur

204e samenzanguur
Jan Willem den Hartogh, orgel
Aart van Zetten, fluit en viool
Leander van der Steen, piano