SGP

Verkiezingsbijeenkomst
Marianne van Sligtenhorst, sopraan
Leander van der Steen, piano/orgel