Woord en Daad

Werelddag Woord en Daad
m.m.v. Vierklank
Aart van Zetten, fluit en viool
Tjitske van Eckeveld, viool
Willemieke Heij, cello
Leander van der Steen, piano
Tenira Sturm, zang