CD Troost Mijn volk

 15,00

Categorie:

Cantates “Verwacht de komst des Heeren” en “Troost Mijn volk”.

Medewerkenden
Verenigde Veluwse Koren; Jongerenkoor Heman (Capelle a/d IJssel); Reformatorische zangvereniging Cantilene (Barneveld); L’orchestra Particolare (strijkorkest, hobo, klarinet, fagot, hoorn, trompet en pauken); Kees Alers, fluit; Hendrik-Jan van Schothorst, piano; Martien van der Zwan, orgel; Rineke de Wit, sopraan; Annejaap Soldaat, tenor; Leander van der Steen, dirigent.

1. Verwacht de komst des Heeren deel 1 koor: Verwacht de komst des Heeren
2. Verwacht de komst des Heeren deel 2 koor: Ik heb de Heere lang verwacht (Psalm 40: 2-3)
3. Verwacht de komst des Heeren deel 3 koor: Spreid palmen voor Zijn voeten
4. Verwacht de komst des Heeren deel 4 solist: Geen offer delgt de zware schuld (Psalm 40 : 7-10)
5. Verwacht de komst des Heeren deel 5 koor: Een ned’rig hart, vol ootmoed
6. Verwacht de komst des Heeren deel 6 koor: Uit de diepten roep ik, Heer, U aan (Psalm 130)
7. Verwacht de komst des Heeren deel 7 koor: Wij komen, Heer, U tegen
8. Op U mijn Heiland blijf ik hopen (orgel en orkest)
9. Troost Mijn Volk deel 1 orkest: Prelude
10. Troost Mijn Volk deel 2 tenor: Hoor Israël (Deuteronomium 6:4 en Jesaja 1:2a)
11. Troost Mijn Volk deel 3 sopraan/tenor: Kindren heb Ik grootgebracht (Jesaja 1:3,4b)
12. Troost Mijn Volk deel 4 koor: Hoor wat de Rechter uit gaat spreken (Jesaja 1:16-18)
13. Troost Mijn Volk deel 5 koor: Een stroom van ongerechtigheden (Psalm 65:2-3)
14. Troost Mijn Volk deel 6 solisten/koor: Een Kind is ons geboren (Jesaja 9:5 en Uit aller mond 29:3)
15. Troost Mijn Volk deel 7 koor/solisten: Troost, troost Mijn volk (Jesaja 40:1)
16. Troost Mijn Volk deel 8 koor/solisten: Roep Jesaja (Jesaja 40:6-8)
17. Troost Mijn Volk deel 9 solisten: Gras groeit wel even, maar verdort (Jesaja 40:6-8)
18. Troost Mijn Volk deel 10 solisten: Sion, zeg het overal (Jesaja 40:9)
19. Troost Mijn Volk deel 11 koor: Halleluja! Laat het horen (Ook uit de mond der kinderen I/28:1,3)
20. Troost Mijn Volk deel 12 solisten/koor: Zie nu Mijn Knecht, die eeuwig leeft (Jesaja 42:1-3)
21. Troost Mijn Volk deel 13 solisten/koor: Toen Jezus kwam in Nazareth (Jesaja 61:1-4 / Lukas 4:16-21)
22. Troost Mijn Volk deel 14 koor: O kom, o kom Immanuël (Uit aller mond 30:1)
23. Troost Mijn Volk deel 15 solisten/koor: Kom, wie door dorst geen leven heeft (Jesaja 55:1-2, 4)
24. Troost Mijn Volk deel 16 koor: God biedt U nu zijn vrede aan (Uit aller mond 48:1)
25. Troost Mijn Volk deel 17 sopraan: Zoek de HEERE, nu Hij te vinden is (Jesaja 55:6)
26. Troost Mijn Volk deel 18 solisten/koor: Maak u op, word verlicht (Jesaja 60:1 en Uit aller mond 29:1)
27. Troost Mijn Volk deel 19 koor: Zie, volk van God, Ik schep een nieuwe aarde (Jesaja 65:17-19a)
28. Troost Mijn Volk deel 20 koor/solisten: Troost, troost Mijn volk (Jesaja 66: 10, 13)